Slik gjør du – Fuger

Kom godt fra start:

Et godt og flot resultat af fugearbejdet afhænger ikke kun af grundigt arbejde og valg af fugemasse. Selve fugearbejdet skal også udføres korrekt.

Fugens sider eller hæfteflader skal altid være rene og fri for slipmidler, støv og løse partikler. Inden påføring af fugemasse eller eventuelt primer er det ofte en fordel at anvende afdækningstape, som giver det pæneste resultat. Det gør også det efterfølgende bearbejdnings og rengøringsarbejde nemmere.

Primer:

På porøse eller særlige materialer er det – i nogle tilfælde – nødvendigt at påføre primer for at forbedre fuge-massens vedhæftning. På sugende overflader, messing og kobber anbefales Primer 961. På ikke-sugende overflader anbefales Primer 960.

Bemærk at primeren skal være helt tør før påføring af fugemasse. Primeren påføres med pensel. Undgå at påføre primer på andet end fugefladerne, da denne vil være synlig efter tørring. De fleste primere indeholder opløsningsmidler og skal omgås med forsigtighed.

Fugebund:

Anbringelse af fugebund skal sikre et godt modhold ved påføring af fugemassen. Vælg en dimension der er 25 % større en fugens bredde. Fugebund anbringes med et stumt værktøj f.eks den runde side af fugepinden. Beskadiges fugebunden i overfladen bør fugning først ske efter 24 timer pga. risiko for blæredannelse i fugen.

Plastiske fuger og elastiske fuger:

For at få en funktionsdygtig fuge er det meget vigtigt, at fugen kun hæfter på de to fugesider.

Hvis fugen også hæfter i bunden kan fugen ikke bevæge sig korrekt og dette vil medføre en nedsættelse af elasticiteten med op til 70%. I fuger hvor der anvendes elastiske fugemasser som Sealflex Hybrid 522 eller Danaseal Construction 515, anbefales det kun at bruge rund Fugebund 980, mens man til plastiske fuger anvender firkantet fugebund 983. Elastiske fuger er klart at foretrække, da de har den bedste elasticitet og overfladen på fugen er pillesikker. Plastiske fuger anvendes fortrinsvis på hæfteflader, hvor et tilsvarende produkt har været anvendt tidligere, for at sikre så god vedhæftning som muligt og fordi det er vanskeligt med en elastisk fugemassetype. Eksempel på plastiske oliebaserede fugemasser er Da Mastic 551 eller Fugemastic 544. For at sikre fugefladen en lang levetid og mindske risikoen for skader skal der være et passende forhold mellem bredden og dybden på den udførte fuge.

Som tommelfingerregel dimensioneres elastiske fuger således, at fugen skal være halvt så dyb som den er bred.

Ved plastiske fuger er tommelfingerregelen, at fugen skal være lige så dyb som den er bred. Ved en fuges dybde forstås altid det højeste sted på bagstoppen (på midten).

Fugning:

Fugepatronen eller posen monteres i fugepistolen og fugemassen påføres med en jævn og rolig bevægelse. Herefter trykkes fugen omhyggeligt på plads med en fugepind som minimum har været opbevaret 24 timer i Glittevæske 901. Fugepinden bør slibes med vådslibningspapir inden brug for at opnå en optimal overflade på fugepinden, som er afgørende for et flot resultat. Det gøres bedst ved at trykke fugen nede fra og op for at sikre den bedste vedhæftning til fladerne. Herefter glittes fugen oppe fra og ned med den Glittevæske mættede fugepind. Ved anvendelse af Glittevæske 901 opnår man også, at det er muligt at efterfylde fugemasse, da Glittevæske 901 ikke indeholder slipmiddel.

Er der anvendt afdækningstape skal dette fjernes, så snart man har færdiggjort fugningen, så fugen ikke hærder fast i tapen.

Fugens fremtidsudsigter:

Fuger skal med jævne mellemrum rengøres og besigtiges. Eventuelle skader skal udbedres eller udskiftes for at sikre fugens funktion. Almindelig rengøring foretages bedst med en blød børste. Og rengøres med vand tilsat brun sæbe, klorin, salmiakspiritus eller sulfo. Anvendes kemiske ætsende produkter er det meget vigtigt med grundig efterskylning med rent vand. Ved rengøring af fuger er det vigtigt, at man ikke foretager mekanisk slid, da fugemassen i nogle tilfælde ødelægges.

Følges ovenstående råd kan man glæde sig over flotte funktionsdygtige fuger i mange år!