Sanitet- & Byggesilicone 577

Sanitet- & Byggesilicone 577 er en nøytral elastisk 1-komponent fugemasse. Den herder ved reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %.

Benyttes til tetting i bad, dusjkabinett, mellom sanitære installatsjoner m.m. Sanitet- & Byggesilicone 577 er spesielt velegnet mot glatte flater som f.eks. glass og emalje.

Sanitet- & Byggesilicone 577 er bestandig mot værpåvirkning og derfor velegnet til fuging rundt dører og vinduer.

Sanitet- & Byggesilicone 577 oppfyller kravene i ISO 11600 (F/G-25LM).

Anvendelsesomraade: Inne/ute