PU Montageskum 592

PU Montageskum 592 er et 1-komponent polyuretanskum.

Produktet benyttes ved montering av dører og vinduer, til isolering og lyddemping, utfylling av mindre hull og hulrum.

PU Montageskum 592 limer og isolerer meget godt. Hefter på de fleste byggningsmaterialer (dog ikke polyetylen, teflon, silikon og lignende limavvisende flater).

Vær oppmerksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og skal derfor alltid dekkes/overmales.

Inneholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler.