PU Fugelim 534

PU Fugelim 534 er en hurtigherdende 1-komponent høyelastisk polyuretanfugemasse, til liming og tetning i bygg og industri.

Fugemassen er velegnet til tetningsfuger mellom bygningselementer, tetning og liming av tegl, foblendingsstein, panel, lister mm. Den er også velegnet til skjøter i karosseri- og containerindustri.

PU Fugelim 534 har god vedheft til de fleste bygningsmaterialer uten bruk av primer. Fugemassen har høy aldringsbestandighet og er overmalbar.

Anvendelsesomraade: Inne/ute