NBS PU Helårsskum 583

NBS PU Helårsskum 583 for NBS Pistol er spesielt utviklet til presisionsarbeid i fuger, ved temperaturer ned til -5 °C.

Ved hjelp av pistolen oppnår man en kontrolleret ekspansjon, som gjør det enklere å påføre den riktige mengde.

Produktet brukes ved montering av dører og vinduer, for isolasjon og lyddemping, mellom betongelementer etc.

NBS PU Helårsskum 583 binder og isolerer utmerket. Fester på de fleste byggningsmaterialer (unntatt ikke polyetylen, teflon, silikon og lignende limavvisende overflater).

Vær oppmerksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor alltid skal dekkes / males.

Inneholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.