MS Contractor 550

MS Contractor 550 er en nøytralherdende hybrid polymerfugemasser.

MS Contractor 550 er fuktherdende og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %

MS Contractor 550 kan overmales, brukes ute og inne og har en utmerket bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

MS Contractor 550 inneholder verken syre, løsemiddel, silikon eller isocyanat.

MS Contractor 550 brukes til nesten alle typer konstruksjon i bygg og industri. Den er spesielt egnet til ekspansjonsfuger, fasadefuger og tettingsopgaver der man tidligere ville ha brukt silikonfugemasse, men i stedet ønsker byggefugens malbarhet og kompatiblitet.

MS Contractor 550 oppfyller kravene i ISO 11600 F 25LM.

MS Contractor 550 er inneklima merket iht. Emicode EC 1PLUS.

MS Contractor 550 oppfyller kravene i forskrift EC No 1935/2004 om produkter som komme i indirekte kontakt med matvarer.

 

Anvendelsesomraade: Inne/ute, Bevegelsesfuger, Dører, Ekspansjonsfuger, Fasader, Innendørs og Utendørs, Tetning, Ventilasjon, Vinduer

Særlige egenskaper: Bevegelse +/- 25%, Høyelastisk, Nøytralherdende, Overmalbar