Lettsparkel Våtrom 626

Lettsparkel Våtrom 626 er en ferdigblandet sparkel med lav tetthet, høy fyllingsgrad og minimalt svinn, den høye fyllevne og konsistens gjør det lett at påføre og slibe.

Sparklen brukes i våtrom til helsparkling av vegger og tak av puss, betong, lettbetong, gipsplater m.m.

Lettsparkel Våtrom 626 er CE-merket iht. EN 13963 og oppfyller kravene for skøjtsparkling på gipsplater.

Lettsparkel Våtrom 626 er egnet til overmaling med dispersjons- og alkydmalinger.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkede bygg.