Glatteveske Koncentrat 902

Glatteveske Konsentrat 902 er et spesialutviklet glattemiddel til glatting av silikon-, polyuretan-, og MS fugemasser m.fl.

 

Glatteveske Konsentrat 902 minsker risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber mindre til fugepinnen. Kan brukes både til tørre og våte fugepinner.

 

Glatteveske Konsentrat 902 gir mulighet for etterfylling av fugen.

 

 NB!: Produktet er i konsentrert form og skal tynnes i 1:10 med vann.