Fugebund 981

Fugebund 981 Benyttes som underlag ved fuging med elastiske fugemasser, for å sikre korrekt dimensjonering. Dermed oppnår man forbedrede bevegelsesmessige egenskaper og lenger holdbarhet på fugen.

Fugebund 981 består av runde profiler med åpne celler, og anbefales kun til innvendige fugeopgaver.

Fugebund 981 leveres i diametre fra 20 mm – 30 mm.

Nedlastinger

Produktinformasjon