Fugebund 980

Fugebund 980 benyttes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser, for å sikre korrekt dimensjonering samt at fugemassen ikke hefter i fugens bunn. Dermed oppnår man forbedrede bevegelsesmessige egenskaper og lenger holdbarhet på fugen.

Fugebund 980 består av runde profiler med lukkede celler, og kan dermed brukes til både utvendige som indnendige fuger.

Fugebund 980 leveres i diametre fra 6 mm – 50 mm.

Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

Sertifikater og databaser

Fugebund 980

Nedlastinger

Produktinformasjon

SDS