Fire Guard MS 567

Fire Guard MS 567 er en nøytralherdende 1-komponent hybrid polymerfugemasse.

Brukes i forbindelse med fuging rundt f.eks. vinduer, dører, lette skillevegger, gulv og tak, som skal brannsikres. Ved bestemte fugekonstruksjoner kan fuger konstruert med Fire Guard MS 567 oppnå brannklassifikasjonen EI 120 min.

Fire Guard MS 567 er fuktherdende, og danner en elastisk fuge som kan oppta bevegelser på opp til +/- 20%.

Fire Guard MS 567 kan overmales,  brukes ute og inne og har utmerket bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

FireGuard MS 567 er inneklima merket iht. Emicode EC 1PLUS.

Fire Guard MS 567 er testet i henhold til EN 1366-4: 2010, lineær fugeforsegling.

Anvendelsesomraade: Inne/ute

Særlige egenskaper: Branntest EN 1366 - 4