Fire Guard A+ 566

Fire Guard A+ 566 er en plastisk vannbasert akrylfugemasse.

Brykes i forbindelse med passiv brannsikring av fuger rundt rørgjennomføringer i vegg og etasjeskiller.

For enkelte fugekonstruksjoner kan fuger som består av Fire Guard A+ 566 oppnå brannklassifikasjon EI 120 min.

Fire Guard A+ 566 er testet i henhold til EN 1366-3: 2009 – brann gjennomføringer.

Produktet er registrert i databasen for byggeprodukter, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

Anvendelsesomraade: Inne, Brannsikring, Kabler, Rørgjennomføring

Særlige egenskaper: Branntest EN 1366 - 4, Phthalatfri