Brannfuge A 560

Brannfuge A 560 er en elastoplastisk vannbasert fugemasse på akryldispersionsbasis.

Brannfuge A 560 inneholder ingen organiske løsningsmidler, halogener eller asbest.

Brannfuge A 560 er testet i henhold til EN-1366-4: 2006, lineær fugeforsegling.

Produktet er registreret i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i Svanemerkede bygg

Anvendelsesomraade: Inne

Særlige egenskaper: Branntest EN 1366 - 4