En skorstein skal oppføres slik at den verken medfører brannfare eller risiko for eksplosjon, røykforgifting, skadelig kondens eller andre helseproblemer. I tillegg har det siden 2002 vært krav om at inndekningene ikke skal inneholde bly.

Uansett om du monterer en ny skorstein i metall, murer opp en ny skorstein eller renoverer en eksisterende skorstein, skal du også sikre at gjennomføringen i taket ikke svekker bygningens brannmotstandsevne. Det kan du bl.a. gjøre ved å bruke riktig fuge når inndekningen skal monteres.

Du kan lese alle de danske byggeforskriftenes krav til skorsteiner her:

http://bygningsreglementet.dk/br10_05_id139/0/42