Bygging utendørs i vintermånedene med lave temperaturer og nedbør kan gi store forsinkelser og diverse sikkerhetsrisikoer. Det er derfor viktig å blant annet sørge for tilstrekkelig belysning og inndekning (for eksempel på stillaser), unngå kjølig oppbevaring av materialer og sikre gode trafikale forhold.  


Du kan lese mer om ulike vintertiltak hos det danske Branchearbejdsmiljørådet her:

http://www.bar-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/vinterforanstaltninger