Sprekker mellom gulv og vegger kan øke huseierens varmeforbruk med 5–10 prosent og medføre ubehagelig trekk langs gulvene. Den mest optimale løsningen er ofte å fjerne det gamle gulvbelegget og legge nytt gulv. En mindre drastisk løsning er å demontere gulvlistene og i stedet fuge skjøtene med en egnet fugemasse.

Samtidig kan du tette skjøtene mellom vegger og tak med fugemasse etter å ha fjernet taklistene. Les flere tips til tetting her: 

http://www.byggeriogenergi.dk/media/6407/utaetheder.pdf