Utette fuger rundt vinduer kan øke varmetapet og gi ubehagelig trekk. I forbindelse med renoveringer kan riktig tetting av vinduslister spare huseieren for store utgifter og redusere risikoen for trekk betraktelig.


En totrinnsfuge gir det mest holdbare resultatet og optimaliserer samtidig de fukttekniske forholdene rundt vinduene. Ved utskifting av innvendige fuger er det anbefalt å bruke en diffusjonstett fuge mellom vinduslisten og karmen. Den hindrer nemlig varmen i å slippe ut. Hvis du skifter ut fugene utvendig, er det derimot viktig at du avslutter med en diffusjonsåpen løsning – f.eks. fugebånd eller mørtelfuge, som hindrer fuktproblemer.

Du kan lese mer om mulighetene for tetting her:

http://www.byggeriogenergi.dk/media/6407/utaetheder.pdf