Utettheter ved for eksempel stikkontakter, telefonkontakter, antennekontakter kan øke husets oppvarmingsbehov med 2–5 kWh/år pr. stk. Det kan derfor lønne seg å tette igjen med en egnet fugemasse, så du unngår unødig varmetap og reduserer utgiftene.


Du tetter utette stikkontakter ved å koble fra strømmen og åpne opp selve boksen. Her fuger du med en egnet fugemasse i gjennomtrengningene, og fuger langs boksens utvendige kant mot veggmonteringen. Når fugemassen er herdet, kan boksen settes sammen igjen og strømmen kobles til.

Du kan lese flere gode råd om utbedring av husets tetthetsplan her:

http://www.byggeriogenergi.dk/media/6407/utaetheder.pdf