Større designfrihed har længe stået højt på rådgivernes ønskeliste i forbindelse med akustiklofter, hvor løsningerne typisk har haft mere fokus på funktionalitet end på æstetik. Den nytænkende akustikvirksomhed Fade Acoustic Ceilings har derfor gennem et tæt, langvarigt samarbejde med Dana Lim udviklet en banebrydende akustikpuds, som bl.a. muliggør buede og hvælvede akustiklofter, ligesom løsningen er let at vedligeholde efter indbygning.  

Ifølge de seneste tal fra Arbejdstilsynet lider en stadigt større del af arbejdsstyrken under støjgener på arbejdspladsen, idet andelen af ramte er steget fra 42 pct. i 2012 til 44 pct. i 2014. Samtidig påpeger myndigheden, at støj fra andre mennesker i f.eks. storrumskontorer kan føre til dårligere trivsel, ligesom generende støj kan forstærke stressproblemer.

Der er således god grund til at tænke effektiv støjreduktion ind i såvel nybyggerier som renoveringsprojekter. Her har arkitekter og rådgivere dog længe været mødt af en udfordring. For mens der findes mange funktionelle akustikløsninger, har det knebet med løsninger, som formår at forene akustikken med æstetikken. Særligt har det været svært at finde løsninger, som i tilstrækkelig grad sikrer den projekterendes designfrihed i forbindelse med lofterne.

Akustiklofter efter et hvilket som helst design
Den erfarne akustikvirksomhed Fade Acoustic Ceilings har derfor udviklet en akustikpuds, som muliggør indbygning i et hvilket som helst projekt og udformning efter et hvilket som helst design. Blandt de projekter, som allerede med stor succes har anvendt det fleksible akustikpudset loft er Restaurant Toldboden, Holmens Kanal nr. 9, Budolfi Posthus, Økonomistyrelsen, Miljøstyrelsen, Kokkedal Slot, Cofoco-restauranterne, Erik Baggers kontor og showroom, Dongs nye domicil samt 3XN-domicilet.

Et akustikpudset loft fra Fade Acoustic Ceilings udnytter kombinationen af lydabsorberende 20 mm mineraluldsplader og en luftig og lydabsorberende akustikpuds, som sprøjtes direkte på loftspladerne. Tilsammen sikrer de to loftselementer optimale lydforhold i et hvilket som helst rum, samtidig med at designmulighederne i praksis er uendelige. Det akustikpudsede loft kan f.eks. også benyttes til buede eller hvælvede lofter, i forbindelse med ovenlysvinduer eller på vægge med logo i relief.

Derudover kan mineraluldsloftspladerne, såfremt bygherre eller arkitekt ønsker det, erstattes med perforerede gipsplader, ligesom Fade Acoustic Ceilings også – primært til udenlandske projekter – leverer løsninger, hvor akustikpudsen påføres direkte på beton eller gips. 

Akustikpuds absorberer lyden og letter vedligeholdelsen
– Akustikpudsen er udviklet med henblik på at skabe den mest optimale akustiske effekt. Den særlige materialesammensætning gør, at pudsen, når den er påført, i modsætning til hårde materialer ikke reflekterer lyden, men i stedet absorberer den, forklarer laboratoriechef Erik Andersen fra Dana Lim, som står bag udviklingssamarbejdet af akustikpudsen med Fade Acoustic Ceilings. Han fortsætter:  

– Løsningen med Fade Acoustic Ceilings akustikpuds giver desuden store vedligeholdelsesmæssige fordele. Modsat andre tilsvarende akustikløsninger er dette langt mere robust og nemmere at rengøre og vedligeholde: Skulle loftet få en skade, er de lette at reparere, blot ved en spartling og slibning.

Tæt løbende samarbejde om produktudviklingen
Kasper Ehlert, som er ansvarlig for Marketing, Strategy and Legal Affairs hos Fade Acoustic Ceilings, understreger, at udviklingsarbejdet i forbindelse med den nye akustikpuds ikke blot har fokuseret på optimering af pudsens lydabsorberende egenskaber. Også faktorer såsom påføringsmæssige egenskaber og farven har spillet ind.

– I modsætning til en ‘almindelig’ spartelmasse skal denne puds ikke overmales, og det gør, at dens farve og udseende har afgørende betydning for, hvordan det færdige akustikloft fremstår. Vi har eksempelvis udviklet en pudsvariant under navnet Albus til de projekter, hvor lofterne skal være helt hvide, fortæller han.     

Ifølge Kasper Ehlert opstod konceptet bag Fade Acoustic Ceilings, da virksomheden henvendte sig til Dana Lim med en egenproduceret akustikpuds, som skulle videreudvikles. Det blev starten på et tæt samarbejde, hvor Dana Lims knowhow og tekniske ekspertise har spillet en uvurderlig rolle for, at det er lykkedes at nå målet om en funktionel hi-end designløsning. Og samarbejdet fortsætter:

– Udviklingssamarbejdet drejer sig om at videreudvikle og tænke nyt. Nye anvendelser, nye underlag, nyt udseende, nye muligheder for at integrere andre intelligente løsninger i loftet vedr. lyd og temperaturregulering. Alt sammen egeskaber, som designere og arkitekter efterspøger til offentlige og private bygherrer, der ønsker en løsning lidt ud over det sædvanlige, pointerer han afslutningsvis.