Alle CE-mærkede produkter fra Dana Lim har fået en ydeevnedeklaration (også kaldet ‘Declaration of Performance’ eller bare ‘DoP’). Ydeevnedeklarationerne ligger frit tilgængelige på Dana Lims hjemmeside.

Nye EU-regler, der trådte i kraft 1. juli 2013, betyder, at alle CE-mærkede byggevarer nu skal være forsynet med en ydeevnedeklaration.

Ydeevnedeklarationen har til formål at erstatte den tidligere overensstemmelseserklæring. Dana Lim har udarbejdet ydeevnedeklarationer på alle CE-mærkede produkter, og de kan findes på hjemmesiden.

Hvad betyder reglerne for dig?

Basalt set er det et lovkrav at anvende produkter, der lever op til byggelovgivningen. CE-mærket, med den tilhørende ydeevnedeklaration, er derfor forhandlerens og brugerens sikkerhed for, at produktet er testet i henhold til gældende lovgivning, og at producenten garanterer de deklarerede værdier. Og hvis de værdier, som er angivet i CE-mærket, stemmer overens med den konkrete byggeopgaves krav, kan man være sikker på, at det anvendte produkt er godkendt til opgaven. Ydeevnedeklarationen kan desuden vedlægges byggesagen som dokumentation for det anvendte produkts egenskaber.
 

”De nye regler betyder blot, at når man anvender CE-mærkede byggevarer, så skal man kunne dokumentere disse varer med en ydeevnedeklaration. Man skal som udførende have adgang til ydeevnedeklarationerne enten digitalt eller på papir, og vi har derfor blandt andet lagt dem ud på vores hjemmeside, så de er frit tilgængelige for vores kunder,” forklarer Erik Andersen, der er laboratoriechef hos Dana Lim. Han fortsætter:

”Hvis du som kunde eventuelt skulle have spørgsmål om ydeevnedeklarationerne, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive ind til vores tekniske service, der står klar til at hjælpe.”

Hvorfor nye regler?   

De nye EU-regler er blandt andet indført for at styrke CE-mærket og give det større troværdighed. Og for at sikre troværdigheden er der eksempelvis indført mere kontrol.

”CE-mærket fungerer nu som en slags varedeklaration, hvor det er forudbestemt og lovmæssigt reguleret, hvordan man tester de værdier, der deklareres. CE-mærket viser, at en byggevare må markedsføres, sælges og anvendes inden for EU og fungerer på den måde også som en slags ‘adgangsbillet’ til markedet,” forklarer Erik Andersen.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte vores Teknisk Service.