Ved å påføre lime- og sparkelmasser med malingssprøyte i stedet for via manuell rullepåføring, kan du spare opptil 60 prosent av arbeidstiden din. Samtidig påvirker ikke sprøytepåføringen kvaliteten av den ferdige overflaten, så lenge du sørger for å bruke de rette materialene i sprøyten.

Sprøytepåføring gir ikke minst mening når du arbeider på arealer som er store eller vanskelig å få tilgang til. Her kan en malingssprøyte både spare tid og redusere belastningen på armer, skuldre og nakke. Dana Lim har utviklet både lim, grunning og sparkelmasser til sprøytepåføring, så du kan utføre hele oppgaven fra forbehandling til finish ved hjelp av en malingssprøyte.

Hvis du ikke har tilgang til en malingssprøyte eller har mindre flater som skal sparkles, kan du både spare tid og forbedre arbeidsmiljøet ved å bruke Rullesparkel 627.