Det kommende bygningsreglement BR15 skærper energikravene til byggeriet. Ifølge Dana Lims Salgschef og bestyrelsesmedlem i Fugebranchen FSO Ole Krogfelt understreger, at den professionelle fugeentreprenør derfor kommer til at spille en nøglerolle i byggeriet fremover.

BR15 er på vej. Og med det nye bygningsreglement kommer der skærpede energikrav til byggeriet. Det gælder også for kravene til tætning af bygninger, hvor fugning er et vigtigt element.

Fugning spiller en stor rolle

Med det nye bygningsreglement skelnes der mellem specifikke komponentkrav og en overordnet energiramme i forbindelse med eksisterende byggeri. Det giver bygherre en valgfrihed og en større fleksibilitet ved en renovering. Tætning af f.eks. vinduer skal således enten opfylde nogle specifikke komponentkrav eller indgå som en del af en overordnet energiramme for hele bygningen.

– Selvom fugeentreprenørens arbejde er en relativ lille del af byggeriet, så kommer fugning af bygninger til at spille en stor rolle. Tætheds- og trykprøvningskravene bliver nemlig skærpede i BR15, og det gør, at konstruktionens tæthed skal være helt optimal. Derfor bliver tætning af bygninger et vigtigt element til at opfylde både de specifikke komponentkrav og den overordnede energiramme, fortæller salgschef Ole Krogfelt fra Dana Lim, som også er bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Fugebranchen FSO.

Professionelle bør gøre arbejdet

Med BR15s skærpede energikrav vurderer Ole Krogfelt, at bygherrer bør vælge en professionel fugeentreprenør til at udføre arbejdet med tætning af bygninger.

– Hvis tætning af en bygning ikke bliver udført korrekt, er der risiko for, at bygningen ikke kan bestå de nye krav til trykprøvningen. Derfor er det vigtigt, at fugning af bygninger bliver udført af professionelle fugeentreprenører, som har den rette knowhow hvad angår materialevalg og opbygning af fuger. På den måde kan bygherren sikre sig, at fugningen lever op til de specifikke komponentkrav, forklarer Ole Krogfelt og fortsætter:

– I Fugebranchen FSO forsøger vi at gøre opmærksom på, at man bør anvende en professionel til tætning af bygninger, så bygningerne kan leve op til de skærpede energikrav i det kommende bygningsreglement. Ved at vælge en professionel får rådgivere og bygherrer udført et professionelt og ikke mindst holdbart stykke arbejde, der lever op til BR15s skrappe krav.

BR15 stiller krav til materialerne

De skærpede energikrav i det kommende bygningsreglement stiller selvsagt krav til valget af materialer.

– Hos Dana Lim har vi et bredt sortiment af fugemasser, der opfylder de krav, der stilles til fugning af bygninger. Vi står også altid klar ved telefonerne, hvor både private såvel som håndværkere og industrikunder kan få gode råd og vejledning omkring valg og brug af lim- og fugemasser, afslutter Ole Krogfelt.

Det kommende bygningsreglement forventes at træde i kraft d. 1. august i år – en måned efter hvad Energistyrelsen oprindeligt forventede. Perioden 1. august – 31. december bliver en overgangsperiode, hvor man selv kan vælge, om man vil bygge efter BR10 eller BR15. Fra 1. januar 2016 er kun BR15 gældende.