Når du jobber i gulvhøyde, øker risikoen for overbelastning av nakken og ryggen på grunn av dårlige arbeidsstillinger. Det gjelder for eksempel hvis du arbeider med samme type oppgave i lengre tid av gangen langs gulvlister.


Sørg for å planlegge arbeidet så godt det lar seg gjøre, slik at oppgavene varierer i løpet av dagen og du unngår å gjøre de samme bevegelsene i lang tid. I tillegg kan du redusere belastningene på kroppen ved å skifte arbeidsstilling med jevne mellomrom. Kulde og trekk kan dessuten forverre belastningene, så sørg for å kle deg godt til gulvarbeidet.

Les flere tips fra det danske Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg:

http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastende-arbejdsstillinger