Med Dana Lims nyudviklede speciallim kan hospitalerne se frem til tidsbesparelser i millionklassen samt en væsentligt mere sikker patientbehandling. Den nye løsning fastholder tags på de kirurgiske instrumenter i selv hårdføre situationer og efterlever samtidig sygehusenes høje hygiejnestandarder.  

Dana Lim har i samarbejde med Rigshospitalet og virksomheden Caretag Surgical, der er specialiseret inden for mærkning af hospitalsudstyr, udviklet en produktløsning, som skal hjælpe hospitaler i forbindelse med sporing af kirurgiske instrumenter. Løsningen forventes at generere store tidsmæssige og økonomiske besparelser på hospitalerne, som årligt bruger tusindvis af timer på at tælle instrumenter før, under og efter operationerne. Samtidig kan hospitalerne se frem til færre bortkomne instrumenter, samt ikke mindst en bedre og væsentligt mere sikker behandling af patienterne.

Andre producenter faldt fra 
– Baggrunden for Caretag Surgicals henvendelse til os var at udvikle en samlet løsning, der sikrer automatisk sporing af kirurgiske instrumenter, så de kan tælles og typebestemmes på en simpel og sikker måde. Løsningen består af såkaldte RFID-tags, som limes på instrumenterne, dvs. tags, som muliggør sporing og identificering via radiobølger. Derved kan sygehuset effektivt registrere hvilke instrumenter, der kommer ind og ud af hhv. operation og rengøring, forklarer Erik Andersen, der er laboratoriechef hos Dana Lim.      

Projektet bød dog på en række udfordringer – ikke mindst i forbindelse med udviklingen af den lim, der skal bruges til at fastgøre de små tags til instrumenterne. Flere udenlandske firmaer med speciale i medico-produkter forsøgte således at levere en lim, der kunne efterleve projektets standarder, hvad angår styrke, hygiejne og ikke-skadelige stoffer. Efter adskillige tests af løsninger, der viste sig at være ude af stand til at efterleve kravene, kontaktede Caretag Surgical Dana Lim, som valgte at tage udfordringen op.

Krav udover det sædvanlige
– Hele værktøjskassen har været i brug i forbindelse med udviklingen af denne speciallim. Limens sammensætning afspejler ligeledes hospitalsverdenens strenge krav til sikkerhed og hygiejne. Der er tale om en lim, der kommer i direkte kontakt med det menneskelige legeme under operationerne, og derfor er samtlige af dens råvarer blevet vurderet. På baggrund af den nyeste forskning er limen endvidere blevet så fremtidssikret som muligt, inden den er blevet indsendt til de afsluttende biokompatibilitetstest.      

Udover at skulle være sej og robust, så den ikke tager skade under brug, eller hvis den f.eks. tabes på gulvet, har limens bestandighed skullet imødekomme en række øvrige krav, som ifølge Erik Andersen ligger langt ud over det normale. Et kirurgisk instrument, som har været anvendt, underlægges nemlig en skrap rengøringsproces, som fjerner alt, der har sat sig fast – med undtagelse af limen. Denne rengøring efterfølges af en sterilisationsproces, hvor redskabet opvarmes til 140 grader C – en temperatur langt over de 70-100 grader C, som er de fleste limes forventede temperaturbestandighed.  Samtidig skulle limen beskytte RFID-tagen uden at reducere tagens læsbarhed.

Fremsynet løsning
I Dana Lims laboratorie er høje standarder, hvad angår sikkerhed og holdbarhed, langt fra noget særsyn. Ikke desto mindre var der i forbindelse med samarbejdet med Caretag Surgical og Rigshospitalet tale om uforholdsmæssigt strenge krav.

– Vores løsning, som bestod i at fastlime de anvendte tags, var den eneste, som lægerne kunne acceptere. Ligeledes har hver eneste råvare, der indgår i produktet, været underkastet den strengeste evaluering. At vores produkt som det eneste endte med at bestå samtlige tests, hvad angår hygiejne, styrke og sundhedsforhold med kryds og slange, er intet mindre end en milepæl for os, siger han og fortsætter:

– Vi har gennem dette projekt formået at udvikle en særdeles fremsynet løsning, som i den grad kommer til at bane vejen for nye produktområder. Denne know-how vil gavne andre kunder, ikke bare i Danmark men på verdensplan, hvilket allerede har givet sig udslag i adskillige henvendelser fra nye internationale samarbejdspartnere, slutter han.