Dana Lim A/S er downstream user i REACH sammenheng og har dermed ikke selv registreringsforpliktelser. Vi benytter ikke stoffer, som er omfattet av godkjennelse og begrensning til vårt bruk.

Våre sikkerhetsdatablad utarbeides etter gjeldende EU regler iht. REACH, CLP, BPR m.m. og vi følger den lovgivningsmessige utvikling gjennom våre nasjonale og europeiske bransjeforeninger.

For mer informasjon om Dana Lim sitt arbeid med REACH og CLP se nedenfor stående Statement.

Generelle eller produkt spesifikke opplysninger om REACH og CLP kan fås ved henvendelse til Miljøjef Dorthe Christensen, tlf. +45 20410064 eller dc@danalim.dk.