Hos Dana Lim bliver der samarbejdet på tværs af organisationen for at udvikle limløsninger, der passer til individuelle industrikunders behov. Salgsafdelingen og den tekniske afdeling er i konstant dialog for at sikre en høj kvalitet i det produkt og den service, Dana Lim leverer.

Går du en tur gennem Dana Lims ejendom i Køge, vil du hurtig se, hvordan alle afdelinger er tæt forbundet. Fra administrationsgangen til produktionshallerne er blot et stenkast. Det samme er gældende fra salgsafdelingen til den tekniske afdeling. Den korte afstand afspejles ikke blot i fysisk forstand, den kommer også til udtryk i det tætte samarbejde, der er mellem afdelingerne, når et produkt skal udvikles for en industrikunde.

Når en industrikunde ønsker en speciel limløsning til netop deres behov, starter det tætte samarbejde mellem salgsafdelingen, den tekniske afdeling og vigtigst af alt, kunden. Det er typisk salgsafdelingen, der tager første spadestik. Her er tilknyttet industrisælger, der er polstret med en bred teknisk viden og har erfaring med både limløsninger og maskiner. På den måde sikrer Dana Lim, at kunderne får den bedste mulige rådgivning ved kundebesøg. Behovet hos industrikunder er i høj grad individuel, så efterspørges et produkt, der ikke allerede eksisterer, kastes bolden fra salgsafdelingen til den tekniske afdeling.

I den tekniske afdeling arbejder kemiingeniører, laboranter og teknikere. Sammen udvikler eller videreudvikler de produkter, der skal opfylde kundens behov. I denne proces spiller mange elementer ind. Eksempelvis kan der være specifikke miljøkrav, der skal overholdes. Derfor råder den tekniske afdeling over et miljøteam med ekspertise inden for de lovmæssige krav, der stilles i forhold til miljø og certificeringer.

Èn samlet løsning.

Hos Dana Lim er grundighed vigtig. Ved at være grundig skabes der et bedre grundlag for et langvarigt samarbejde. Det betyder, at Dana Lim leverer én samlet løsning og dermed stiller sin viden og tekniske kunnen til rådighed fra forespørgslen er modtaget, produktet er udviklet, testet og godkendt til det bliver implementeret i den enkelte virksomheds produktion og til opfølgende rådgivning. Eksempelvis sikrer Dana Lim, ar hele opsætningen hos kunden er optimal og at limen er justeret. Ved at have en løbende dialog med kunderne og altid være til rådighed, hvis der opstår problemer, kan Dana Lim levere én samlet løsning, der skaber tryghed hos kunderne:

«Vi forsøger altid at løse opgaven til fulde og tilbyder derfor, at vi løbende besigtiger og finjusterer opsætningen hos vores kunder. På den måde kan vi opretholde et højt serviceniveau, hvilket er en vigtig del af vores arbejde for at bibeholde tilfredse kunder», udtaler Troels Mølgaard, industrisalgschef i Dana Lim.

Et samarbejde om kvalitet.

Da NJA Furniture fik behov for en ny limleverandør, var kravene en høj kvalitet, en gunstig pris og en god service. Alle tre behov kunne de få opfyldt ved at vælge Dana Lim som samarbejdspartner. Morten Ramskov, COO hos NJA Furniture fortæller:

«Da vi havde oplevet en del limrevner i den tidligere produktion, ønskede vi at indlede et samarbejde med en ny leverandør, og her faldt valget på Dana Lim. Generelt for os er det vigtigt, at vores leverandører kan levere en høj sservice og en kvalitet, der afspejler vores produkter og i den kategori hører Dana Lim. Der gik ikke lang tid fra, at vi testede limen fra Dana Lim, hvor vi oplevede et markant fald i kassationer, til vi kunne benytte den i alle vores limanlæg».

Et samarbejde om tryghed.

Der gik et koldt gys gennem Skamol, da de fik nyheden om, at deres svenske limleverandør gik i betalingsstandsning og derfor øjeblikkeligt skulle finde en ny leverandør til at udvikle en speciallim med helt unikke egenskaber. For Skamol er det alfa omega, at deres kunde er tryk ved det produkt, de leverer. Hanne Christensen, indkøbschef i Skamol, siger:

«Vores kunder forventer en høj standard, så det har vi stor fokus på, når vi vælger ny leverandør. Vi skal kunne garantere 100% tryghed til vores kunder, og det kræver en ensartet produktion. Ud over at kunne levere danske kvalitetsprodukter, så kan Dana Lim løfte mange forskellige opgaver, og de er med deres ekspertise gode at have på sidelinjen, hvis vi skal opfylde kunders specifikke krav».

Både vai samarbejdet med NJA Furniture og Skamol har den løbende dialog med kunden været central for at kunne leve op til kundernes behov:

«Vi tænker kontinuerligt i samlede løsninger heraf den løbende dialog, hvorfor back up, service og sparring er meget vigtige parametre hos os for at opnå tilfredse kunder», udtaler Troels Mølgaard, industrisalgschef i Dana Lim.

Kontakt Dana Lims industri afdeling, Klik her.