Utettheter i baderommets våte områder fører raskt til fukt- og vannskader, som kan bli kostbare å utbedre. Byggeforskriftene krever derfor at våtromsfuger utføres på en slik måte at de er helt vanntette.

Mens mørtelfuger gjør seg utmerket mellom flisene på gulv og vegger, bør fugene i skjøter mellom gulv og vegg, rundt WC, rundt avløp m.m. utføres som elastiske fuger («myke» fuger). Slik forhindrer de at eventuelle bevegelser mellom delene gir sprekker som leder til utettheter. Dette krever en spesiell våtroms- eller sanitetsfuge, slik at du øker sannsynligheten for at skjøtene blir helt vanntette.