Der er både tidsmæssige og økonomiske fordele at hente i Dana Lims nye montagelim Cooltack, der skyer selv de vådeste tagsten. Det konstaterer taglægger Jon Zukunft, som hidtil har været vant til forsinkelser i forbindelse med monteringsopgaver pga. det fugtige vejr, der kendetegner vinterhalvåret.  

I efteråret lancerede Dana Lim en hjælpende hånd til landets frostramte byggepladser i form af Cooltack, som er markedets første elastiske montagelim, der også hærder i frostgrader, så monteringsopgaver forløber ligeså let og hurtigt om vinteren som i sommerhalvåret.

Den nye montagelim er velegnet til både indendørs og udendørs opgaver sommer og vinter, som f.eks. fastgøring af lister og profiler på tag, opsætning af facadeplader samt limning af tagsten og mursten. 

Skyr selv de vådeste tagsten
For Jon Zukunft, der er taglægger i tømrerfirmaet Bo Filtenborg Borup, er lim et vigtigt redskab i det daglige arbejde, og han stiller derfor store krav til den montagelim, han anvender. Det gælder ikke mindst, når vintervejret er ustadigt, og fugt og regn gør det vanskeligt for visse limtyper at hærde tilstrækkeligt.

– Som taglægger er man ofte nødt til at arbejde i fugtigt vejr. Det kan dog give store udfordringer, da selv den mindste smule fugt ofte ender med at forringe limens virkeevne. Hvis der er vand på tagstenen, så skyer limen ganske enkelt ikke vandet, hvilket kan forsinke arbejdet væsentligt, forklarer han.  

Hos Bo Filtenborg Borup, der bl.a. varetager taglægning for HusCompagniet, har man gode erfaringer med Dana Lims løsninger. Jon Zukunft havde derfor høje forventninger til Cooltack, som han besluttede sig for at sætte på en prøve:

– For at teste produktets hærdeegenskaber i forbindelse med fugt dyppede jeg to tagsten i vand for at gøre dem drivvåde og limede dem derefter sammen med Cooltack. Dagen efter var de ikke til at vride fra hinanden, så der er ingen tvivl om, at Cooltack virkelig har gode egenskaber i forhold til at sky fugtige tagsten, pointerer han. 

Store tidsgevinster

Ifølge Jon Zukunft er der solide tidsbesparelser at hente i Cooltack, da limen letter brugeren for en del af arbejdet i forbindelse med taglægning. Han forklarer:    – Vi udfører normalt taflægning ved at tilskære og efterlime de monterede tagsten. Bruger man traditionel lim i fugtigt vejr, vil de små stenstumper, der skæres fra, typisk falde ned og skal derfor understøttes med en skrue for at blive holdt oppe. Men med Cooltack bliver de holdt på plads, siger Jon Zukunft og fortsætter: – Med Cooltack sparer man en hel del lim, da efterlimningen er overflødig takket være produktets evne til at holde tagstenene på plads uden yderligere limning. Der er med andre ord både tid og penge at spare med den nye montagelim, konkluderer Jon Zukunft.     Cooltack, som er markedets eneste elastiske montagelim, er helt fri for både phthalater og isocyanater. Limen indeholder desuden ingen opløsningsmidler, der ellers traditionelt har været en forudsætning for at et produkt kunne anvendes til at udføre montageopgaver i frostvejr.

Vil du vide mere om Cool Tack 286 kan du kontakte vores Teknisk Service.