I vinterhalvåret skal du foretage de rette foranstaltninger for at sikre byggeriet forsvarligt mod fugt og kulde. Det kræver byggeriets vinterbekendtgørelse. Vinterforanstaltningerne bidrager derudover til, at du arbejder mere effektivt og sikkert.   

I perioden 1. november til 31. marts er byggeriet underlagt vinterbekendtgørelsen. Det betyder, at der skal foretages en række forebyggende foranstaltninger for at sikre byggeriet mod de skader, som periodens kulde og fugt kan medføre. Det handler dels om at opretholde kvaliteten i arbejdets udførelse, men også om dit arbejdsmiljø, uanset om arbejdet udføres inden døre eller i det fri.

Læs hele vinterbekendtgørelsen her

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137101

Gode råd om vinterfugning

– Generelt anbefaler vi ikke, at du fuger ved temperaturer lavere end +5 gr. C. Det skyldes, at fugning ved lavere temperaturer øger risikoen for, at vedhæftningen ødelægges, så der opstår fugeslip på grund af kondens, rim og is på fugefladerne. De lave temperaturer medfører, at hindedannelse og gennemhærdning tager længere tid, hvilket gør, at fugens overflade lettere forurenes, ligesom fugen bliver mindre modstandsdygtig over for mekaniske påvirkninger, forklarer Thomas Therkildsen fra Dana Lims tekniske service.

Skal du derfor fuge ved temperaturer under +5 gr. C, er det vigtigt, at du tager de rette forholdsregler. Dana Lim anbefaler i den forbindelse, at du opbevarer dine materialer ved mellem +15 gr. C og +25 gr. C. Derudover bør du tørre og opvarme fugefladerne, før du påbegynder arbejdet. Endelig skal du sørge for at beskytte fugemassen mod støv, sne, blade, mekaniske påvirkninger m.m., og du kan om nødvendigt blive nødt til at etablere afdækning eller afspærring af arbejdsstedet. 

Skal du lave montagearbejde i vinterkulden, kan du med fordel benytte vores montagelim Cool Tack 286, som fungerer ved temperaturer ned til -5 gr C. Den egner sig særligt til opsætningsopgaver, hvor f.eks. paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op, ligesom den desuden er velegnet som tagstensklæber. 

Frost- og fugtsikkert indendørs arbejde

BAT-kartellet anbefaler desuden, at du sammen med de øvrige aktører på byggepladsen sikrer indendørs arbejdsområder mod kulde og fugt ved at lave en forsvarlig midlertidig tætning af etageadskillelser og tagkonstruktioner. På den måde undgår du, at der trænger sne eller regn ind i bygningen, ligesom kulde- eller varmetab reduceres.

(link til BAT-kartellet: http://www.batkartellet.dk/pictures_org/Vinterforanstaltninger.pdf)

I bør desuden lave foranstaltninger til effektiv lukning af facadeåbninger, udtørring af nedbørsfugt og bortledning af regn- og smeltevand. Afhængigt af vejrets udvikling kan det desuden blive nødvendigt at foretage snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk, ligesom foranstaltninger til opvarmning og ventilation af bygningen kan blive nødvendige for at opretholde en forsvarlig temperatur og luftfugtighed inden døre.   

I forbindelse med etablering af vinterforanstaltningerne på byggepladsen er det en god idé at afholde et vintermøde, hvor du sammen med bygherre og byggeledelse planlægger, hvad der skal gøres hvornår. Derudover er det vigtigt at få aftalt, hvem der har ansvaret for hvilke foranstaltninger, så I styrer uden om tvister, hvis der opstår uenigheder undervejs.

Her kan du f.eks. få inspiration fra konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus på www.bam-bus.dk. Hvis dit firma er medlem af Dansk Byggeri, kan du desuden trække på vinterkonsulenternes rådgivningstjeneste, som du finder på http://www.teknologisk.dk/ydelser/vinterkonsulenterne/5530.