Den største utfordringen for fuger i våtrom er at vann og såperester kan danne grobunn for bakterievekst som bryter ned fugen og gir den en redusert levetid. Derfor krever våtromsfuging først og fremst en motstandsdyktig fugemasse.

I tillegg kan du redusere risikoen for unødig slitasje av våtromsfugene ved å minimere antallet vannrette fuger. Det gjør at vann, såperester og smuss har mye vanskeligere for å sette seg på fugen, og dermed forlenges fugens levetid. Dessuten kan huseieren selv via jevnlig tørking og rengjøring, samt god ventilasjon i rommet, sørge for at fugene ikke utsettes for unødige belastninger og dermed varer lenger.

Du kan lese flere gode råd om fuger i våtrom her: