Skal ikke bruges

Dana Lim-prisen utdeles av Kai Hansens Fond som eier Dana Lim A/S. Prisen er målrettet mot vitenskapelig forskning som fremmer det danske næringsliv eller samfunn.

Den årlige prisutdeling anses i forskningsmiljøet som en ettertraktet annerkjennelse, og prisen har siden den første utdeling i 1955 vært tildelt et stort antall ulike danske forskningsprosjekter.

De senere år er prisen tildelt:

2020: Kampen motcorona krever forskning fra øverste hylle, og årets Dana Lim Pris på 500.000 ble derfor et halvt år før tidentildelt et corona-forskningsprojekt under ledelse avoverlege prof. Thomas Benfield fra Amager Hvidovre Hospital. Prosjektet omfatter forsøkmed to forskjellige legemidlerfor åmildne sykdomsforløpet og forebygge innleggelse hos COVID-19-smittede med risiko for utvikling avalvorlige sykdomsforløp.

2019: Dette året gikk prisen til ikke bare et, men hele to forskjellige forskningsprojekter. Den første prisen, der inkludert et beløp på 450.000 kr., gikk til forskning i forebygging av blodpropp og hjerteflimmer etter hjerteoperasjoner ved overlege Helena Domínguez og hennes forskningsprojekt, LAACS-2. Den andre prisen på 200.000 kr. gikk til en ph.d.-studie med fokus på, hvordan man lettere og raskere utreder pasienter med stabile brystsmerter med Louise Hougesen Bjerking som ansvarlig.

2018: Lege og lektor på Københavns Universitet, David Woldbye mottok 460.000 kr. til forskning i ADHD-medisin. På bakgrunn av forskningen skal det på sikt gi bedre metoder for å skreddersy behandlingen av den enkelte pasient.

2017: Hjertelege Anders Dahl mottok 380.000 kroner til forskning av en dødelig hjertesykdom, nærmere forklart som en bakterieinfeksjon i hjerteklappene med høy dødelighet som følge. Denne sykdommen rammer især allerede syke og svekkede pasienter.

2016: Bente Pakkenberg mottok 350.000 kr. til et forskningsprosjekt med fokus på den neglisjerte hjernesykdommen Multipel System Atrofi (MSA), som hvert år dreper mellom 250 og 300 dansker.

2014: Eier av Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen, mottok 300.000,- kr. til oppførelsen av sanse-ridebane som kan hjelpe fysisk og psykisk handikappede.

2012: Niels Borregaard mottok 250.000,- kr. Professor, overlege på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinikk. Spesiallege i blodsykdommer og forsker på blodets immunforsvar.

2011: Kristian Kolind mottok 80.000,- kr. Tilskudd til studieopphold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfull mennesker i verden kan håndtere.

2008: Docent Martin Etchells Vigild mottok 250.000,- kr. til finansiering av utstyr/instrumenter, så han kan teste nye forskningsideer og kan gi dyktige studenter mulighet for å lære i mindre prosjekter innenfor nanoporøse materialer. 

2006: Professor dr. techn. Jesper Mørk mottok 400.000,- kr. til forskning innenfor halvlederteknologi og optisk kommunikasjon som for eksempel brukes til stadig raskere datatransport på internettet.

2005: Dennis Wowern Nielsen mottok kr. 400.000,- til forskning i omdannelse av svineajle til bl.a. lim.

2004: Professor Jørgen Ahrent Jensen mottok 400.000,- til forskning på det medicotekniske område.

2003: Lektor ph.d. Paul Robert Hansen mottok 120.000,- til nytt utstyr i forbindelse med peptidforskning innenfor antibiotika.

2002: Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis mottok 250.000,- til forskning i termodynamisk- og polymerblandinger.

2001: Ph.d. Pieter Telleman mottok 250.000,- til forskning i biochips til rask og billig diagnostisering av sykdommer.

I tillegg til Dana Lim-prisen utdeler Kai Hansens fond hvert år et beløp til velgjørenhet.