Krav om mere miljøvenlige materialer vinder frem over alt i byggeriet. Som Danmarks største producent af lim- spartel- og fugemasse udvikler Dana Lim derfor løbende sin grønne profil, der bl.a. rummer en portefølje af Svanemærkede produkter, som overholder nogle af Nordens skrappeste miljøstandarder.

Tendensen på landets tegnestuer og byggepladser går i retning af større fokus på miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer, og dermed skærpes kravene til produktudvikling og dokumentation hos producenterne.

Derfor udvider Dana Lim som markedsledende leverandør af lim-, spartel- og fugemasser til byggeriet i Norden løbende sin grønne produktportefølje. Dana Lim har således produkter, som er certificeret i henhold til M1-indeklimamærkningen og  EMICODE-miljømærkningen. Porteføljen rummer desuden produkter til BREEAM-certificeret byggeri og er senest blevet udvidet med en serie af Svanemærkede produkter.

En række af Dana Lims produkter er derudover helt phtalat- og tinfri, ligesom mindre brug af opløsningsmidler og isocyanater er endnu et tiltag, der fremmer mere bæredygtige byggeløsninger.

Produktudvikling med miljøhatten på
– 
Basisfilosofien i Dana Lims produktudvikling har i årtier været at substituere de skadelige stoffer i produkterne med stoffer, som både skåner miljøet, forbedrer arbejdsmiljøet for de udførende og skaber et sundt indeklima i den færdige bygning. Ikke mindst indeklima er noget, som vi har stort fokus på, idet vi dels gør et stort arbejde for at certificere og dokumentere produkterne i overensstemmelse med kundernes ønsker. Dels lægger vi vægt på at rådgive kunderne, så de får de mest miljøvenlige produkter til deres byggeri, forklarer Dana Lims laboratoriechef Erik Andersen. Han fortsætter:

– Vi tror på, at vejen frem er at værne om vores fælles ressourcer, og derfor har vi altid miljøhatten på, når vi udvikler nye produkter og opgraderer de eksisterende. Derudover bidrager vi løbende til en bred vifte af specialprojekter, som handler om optimering af ressourceudnyttelse og -genanvendelse. Vi kan ved at forædle affald i form af f.eks. gammelt træ, gummi og plast give ny værdi til materialerne, så belastningen af miljøet minimeres. 

Ingen kompromisser med produktkvaliteten
Lanceringen af de Svanemærkede produkter var en af hovedårsagerne til, at Dana Lim vandt prisen for bedste udstillerstand på årets Nyborg Stævnet, og Dana Lim oplever desuden at have fået hul igennem til et helt nyt marked, som efterspørger miljømærkede produkter.

– Kunderne skal have mulighed for at vælge den miljørigtige løsning uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. Med Svanemærket får både den udførende, den projekterende og brugeren garanti for, at der er styr på produkternes kemikalieindhold. Bl.a. har produkterne et markant lavere indhold af tungmetaller, konserveringsmidler og organiske opløsningsmidler end de gængse alternativer på markedet, forklarer marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim.

Lette at arbejde med
Dana Lims Svanemærkede produkter er Rulle- og Bazookaspartel 627, Letspartel Medium Extra 623 samt Vævlim Extra 214. Ud over at yde et væsentligt bidrag til fremme af mere bæredygtigt byggeri kendetegnes alle tre produkter ved at være hurtige og nemme at arbejde med for den udførende. Begge kvaliteter har været væsentlige parametre i produktudviklingen, fortæller Lars Wulff:

– Der er ikke meget vundet ved at bygge bæredygtigt, hvis det indebærer en mindre effektiv byggeproces eller komplicerer arbejdet unødigt. Derfor har vi investeret mange timer i laboratoriet for at sikre, at de høje miljø- og indeklimakrav blev opfyldt, uden at det gik ud over produkternes byggetekniske egenskaber. Det betyder, at valget af det grønne alternativ bliver lettere, idet man får den samme høje produktkvalitet, men med væsentligt færre belastninger, slutter han.