Nordens førende produsent av lim, sparkel og fugemasse får sertifiseringen” Great Place to Work” i Danmark og er dermed offisielt en av landets beste arbeidsplasser. Vurderingen omfatter de øvrige nordiske markeder, Norge og Sverige.

En god arbeidskultur som fokus på trivsel, tillit og faglig stolthet har alltid stått øverst på Dana Lims dagsorden. Innsatsen har blitt stemplet med en sertifisering fra det internasjonale konsulentselskapet Great Place to Work.  

Vi er veldig stolte over sertifiseringen. Selv om vi er klar over at vi har mange fornøyde medarbeidere, så er sertifiseringen et bevis på at vi faktisk er blant landets beste arbeidsplasser. Og at vi i tillegg ligger i toppen i forhold til andre produksjonsselskaper forteller en begeistret CEO i Dana Lim, Lars Christensen.

Fokus på utvikling
Frem mot selve sertifiseringen har virksomhetene gjennomgått et sertifiseringsprogram, hvor medarbeiderne evaluerer arbeidsplassen på en rekke forskjellige parametere som for eksempel troverdighet, respekt og stolthet. I tillegg blir arbeidsplassens kultur og verdier evaluert.

Virksomhetene inngår i et treårig forløp, hvor det løpende utføres nye målinger. Det sikrer at virksomhetene kan holde øye med utviklingen over tid:

Med programmet er vi på en treårig reise for å fortsette med å utvikle oss og for å sikre at våre medarbeidere er glade og fornøyde. Vi får med Great Place to Work noen brukbare verktøy som sikrer at vi utvikler oss på de områdene der vi fortsatt kan bli bedre, forklarer Lars Christensen og henviser til blant annet den yngre generasjonen:

Undersøkelsen viser at vi er en arbeidsplass med rom for alle. Dette gjelder for eksempel kjønn og etnisitet og vi er stolte av arbeidsplassen. Undersøkelsen viser også at vi fremover skal ha større fokus på de under 25 år. Den yngre generasjonen har en annen adferd og andre preferanser enn de eldre generasjoner. Det skal det også være plass til, så vi kan beholde dem som medarbeidere i mange år, forklarer Lars Christensen.

Viktig for forretningen

Ifølge Great Place to Work er en god arbeidsplass et sted hvor man har tillit til de mennesker man jobber for, man er stolt av det arbeidet man utfører og man føler et fellesskap med kollegaene sine. Selv om sertifiseringen primært handler om de interne forholdene på arbeidsplassen, så har det i den grad også en betydning eksternt, forteller produsenten:

Når vi har motiverte medarbeidere som trives og er fornøyde med å gå på jobb, så smitter det selvfølgelig av på kundene og samarbeidspartnerne våre. Derfor er det en helt sentral del av vårt verdigrunnlag at vi skal være en god arbeidsplass og at vi skal gjøre en målrettet innsats for å bli enda bedre, forteller Lars Christensen.

Sertifiseringen gjelder for Dana Lims danske forretning, og vurderingen omfatter de øvrige nordiske markeder hvor Dana Lim opererer. Dana Lim har fokus på vekst i Norge og Sverige over de kommende årene, og her er sertifiseringen et viktig element i vekststrategien.