CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv.

Med CE-mærket gatanterer fabrikken for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver.

Direktiverne gælder i alle EU´s 27 medlemslande og i Norge, Island og Liechtenstein, som har tilsluttet sig EØS-aftalen.

Hvad handler CE-mærkning om ?

Mange produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen gør det lettere at handle over grænserne i EU og sikrer et fælles sikkerhedsniveau for produkterne.