Hvis du jobber med liming eller fuging på tak eller andre steder høyt oppe, er sikkerheten på stillaset avgjørende.


Forebygg ulykker og skader ved å planlegge arbeidet på forhånd og innrette arbeidsplassen på en forsvarlig måte. Sørg for eksempel for å bruke tekniske hjelpemidler til transporten av materialer og sørg for god orden på stillaset under arbeidet.  

Les flere tips her:

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/