Hyväksyttyään asennusliimat Cool Tack 286 ja Montage Ekstra 292 sisäilmastolla merkittyyn rakentamiseen Dana Lim lisää kaksi tuotetta lisää dokumentoitujen ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimaansa. ”Uskomattoman hyvät testitulokset vahvistavat, että vihreä painopisteemme kantaa hedelmää”, sanoo laboratoriopäällikkö Erik Andersen.

Kuten jokaista tanskalaista rakennusmateriaalien valmistajaa, myös Dana Limiä pyydetään ajoittain dokumentoimaan, että yritys täyttää tavanomaiset sisäilmamerkittyjen rakennusten materiaalitoimittajille asetetut vaatimukset.

Viimeksi Dana Lim on siksi lähettänyt kokoonpanoliimat Cool Tack 286 ja Montage Ekstra 292 arvioitavaksi myöhempää käyttöä varten sisäilmastolla merkityssä rakentamisessa. Tuotteet lähetettiin arvioitavaksi Århusin ulkopuolella sijaitsevaan Eurofins Product Testingiin Galtenissa, joka on yksi Euroopan johtavista testauslaitoksista.

Laboratorionjohtaja Erik Andersen

Mahtavan hyvä tulos
Eikä puolueettoman testin tulosta pidä erehtyä, sanoo Dana Limin laboratoriopäällikkö Erik Andersen:

– Tuotteen soveltuvuutta arvioitaessa sisäilmamerkittyjen rakennusten osalta testataan haitallisten aineiden määrä, jota tuote vapauttaa 28 päivän kovettumisen jälkeen. Kahden kiinnitysliiman tapauksessa ns. VOC-yhdisteiden, ts. haihtuvia aineita, kuten formaldehydiä, niin vähän, että se oli alle mitattavissa olevan rajan.

– Se on uskomattoman hyvä tulos, joka vahvistaa, että jatkuva työmme tuotteiden haitallisten aineiden vähentämiseksi kantaa hedelmää. Molemmat asennusliimat jäävät selvästi sisäilman mukaisessa rakentamisessa vaadittujen raja-arvojen alapuolelle, hän korostaa.

Älä koskaan tingi laadusta
Dana Limin markkinajohtajan asemaa ympäristöystävällisessä tuotekehityksessä edistäviä aloitteita ovat vanhojen tuotteiden haitallisten aineiden jatkuva korvaaminen aineilla, jotka eivät rasita sisäilmaa, ympäristöä ja työympäristöä.

Lisäksi Dana Lim kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, joissa vihreät näkökohdat ovat yhtä tärkeitä kuin tuotteiden soveltuvuuden huomioiminen rakennustyömaalla. Se on mm. Dana Limin tehokkaat tuotteet Joutsenmerkittyihin rakennuksiin.

Kuten Erik Andersen huomauttaa, ei ole järkeä kehittää lempeitä tuotteita, jos työmaalla lopputulos on, että käsityöläiset joutuvat tinkimään rakentamisen teknisestä laadusta:

– Kestävän kehityksen tulee kulkea käsi kädessä tehokkuuden kanssa. Näin käsityöläisen on helpompi valita vihreitä vaihtoehtoja, sillä saat saman korkean tuotteen laadun, mutta huomattavasti vähemmän työympäristöä, ympäristöä ja sisäilmaa kuormittamalla, hän päättää.