Rakenne: Dana Lim: Moderni tekniikka tekee sinusta tehokkaan

Tappava teknologia, kestävyys ja tehokkuus ovat kaikki sanoja, jotka ovat Dana Limin huulilla päivittäin pyrkiessään jatkuvasti optimoimaan kilpailukykyä ja parantamaan asiakkaiden työoloja.
Rakennusalalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Esimerkiksi tehokkuuden ja kestävyyden lisääntyminen on merkinnyt sitä, että Dana Lim keskittyy jatkuvasti moderniin teknologiaan ja ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. Kun alalla on kysyntää käsityöläisen nopeammalle työlle, asetetaan suuria vaatimuksia sille, miten Dana Lim virtaviivaistaa tuotantoa ja tuotteiden ominaisuuksia niin, että niiden käyttäjä on kilpailukykyinen: ”Menestyäkseen yrityksenä , meidän on tehtävä kumppaneistamme mahdollisimman taitavia ja teemme tämän tarjoamalla tuotteita, jotka nopeuttavat rakentamista ja luovat hyvän työympäristön. Toisin sanoen varmistamme oman kilpailukykymme varmistamalla asiakkaidemme kilpailukyvyn”, sanoo Dana Limin markkinointipäällikkö Frank Blinkenberg.

Investointi moderniin teknologiaan
Ympäristölle ja tehokkuudelle asetettujen korkeiden vaatimusten mukaisesti Dana Lim kehittää siellä tehokkaita tuotteita