Dana Lim A/S on REACH-asetuksen mukainen jatkokäyttäjä, eikä sillä siten ole rekisteröintivelvoitteita. Emme käytä aineita, jotka ovat hyväksynnän ja rajoitusten alaisia.

Käyttöturvallisuustiedotteemme on laadittu voimassa olevien EU-sääntöjen mukaisesti REACH, CLP, BPR jne. ja seuraamme lainsäädännön kehitystä kansallisten ja eurooppalaisten kauppajärjestöjemme kautta.

Lisätietoja Dana Limin työstä REACH- ja CLP-asetuksen kanssa on alla olevassa lausunnossa.

Yleistä tai tuotekohtaista tietoa REACHista ja CLP:stä saat ottamalla yhteyttä ympäristöpäällikkö Dorthe Christensen, puh. +45 20410064 tai dc@danalim.dk .