CE-merkki on symboli viranomaisten ja yritysten välisestä sopimuksesta.

CE-merkinnällä tehdas takaa, että tuote on valmistettu yleiseurooppalaisten turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. CE-merkinnän on ottanut käyttöön Euroopan komissio. Komissio on määrittänyt merkinnän käyttöehdot eri CE-merkintädirektiiveissä.

Direktiivit ovat voimassa kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä ETA-sopimukseen liittyneissä Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.

Mistä CE-merkinnässä on kyse?

Monien Tanskassa ja muissa EU-maissa myytävien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä. CE-merkintä helpottaa rajat ylittävää kauppaa EU:ssa ja varmistaa tuotteille yhteisen turvallisuustason.