Joint Council for Molding & Hobby Materials on harrastusmateriaalien tuottajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien yhdistys Tanskassa. He ovat laatineet tuotteille useita vaatimuksia, jotka ylittävät lakisääteiset vaatimukset. Tarkoitus
on, että harrastusmateriaaleiksi myytävät tuotteet eivät saisi kohtuuttomasti vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön yleensä.

A-merkki tarkoittaa, että tuote täyttää muovaus- ja harrastusmateriaalien yhteisneuvoston asettamat tiukat turvallisuusvaatimukset.
Tilknyttede produkter