Tette fuger og fugebånd beskytter boligeieren mot unødig varmetap. Men tiden, vær og vind kan få utvendige fuger og fugebånd […]
En skorstein skal oppføres slik at den verken medfører brannfare eller risiko for eksplosjon, røykforgifting, skadelig kondens eller andre helseproblemer. […]
Den største utfordringen for fuger i våtrom er at vann og såperester kan danne grobunn for bakterievekst som bryter ned […]
Nordens førende produsent av lim, sparkel og fugemasse får sertifiseringen” Great Place to Work” i Danmark og er dermed offisielt […]
Vår Tekniske Service er åpen for alle, både håndverkere og industrikunder, og klar til å gi råd i alle saker […]
CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket gatanterer fabrikken for, at produktet er fremstillet i […]
Dana Lim A/S er downstream user i REACH sammenheng og har dermed ikke selv registreringsforpliktelser. Vi benytter ikke stoffer, som […]
Hos Dana Lim har vi en åpen dialog med omverdenen. Vi ønsker å sikre at våre interessenter har et riktig […]
Vi går mot grønnere tider – og det gjelder også i byggebransjen. For å møte etterspørselen etter grønne løsninger, og […]
Snart introduserer vi våre nye spann i 50% gjenbruksplast. Samme design og holdbarhet, men med en CO2-reduksjon på 19%. Sammen […]