Hos Dana Lim har vi en åpen dialog med omverdenen. Vi ønsker å sikre at våre interessenter har et riktig […]
Vi går mot grønnere tider – og det gjelder også i byggebransjen. For å møte etterspørselen etter grønne løsninger, og […]
Snart introduserer vi våre nye spann i 50% gjenbruksplast. Samme design og holdbarhet, men med en CO2-reduksjon på 19%. Sammen […]